Φωτογραφία και γάμος

Η προβολή και επικοινωνία των επιχειρήσεων είναι επίσης ένα αντικείμενο έρευνας και αναζήτησης. Στο σύγχρονο περιβάλλον που ζούμε και κινούμαστε το κυρίαρχο θέμα μας είναι η επικοινωνία. Η φωτογραφία είναι από μόνη της επικοινωνία. Η σωστή δε χρήση της μπορεί να φέρει μέγιστα αποτελέσματα σε αυτήν. Η χρήση επίσης προβολής βίντεο στις εκθέσεις, πολλές μελέτες έδειξαν ότι αυξάνει την επικοινωνία με τον θεατή της έκθεσης.